УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ВІДПУСТОК У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

  • Н. М. Хуторян
Ключові слова: трудовий кодекс України

Анотація

Процес правотворення, пов'язаний із кодифікацією трудового законодавства і підготовкою проекту Трудового кодексу України, вимагає аналізу всіх глав цього проекту, нормами однієї з них (гл. 3) і буде здійснюватися регулювання порядку надання відпусток працівникам.

Посилання

1. Гаращенко Л. П. Правове регулювання відпусток за законодавством України. — К.: Павлім,2003. — 172 с.
2. Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 2. — Ст. 4.
3. Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
4. Людина і праця: Інформ. бюл. Мінпраці України. — 1997. — № 2-3 .
Опубліковано
2020-11-04