ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ ОБ’ЄКТИВИХ ОЗНАК ТА ФОРМИ УМИСЛУ У ЗЛОЧИНІ (СТАТТЯ 375 КК УКРАЇНИ)

  • В. М. Фінкель
Ключові слова: злочин, кримінальний кодекс України

Анотація

Розбудова демократичної держави неможлива без системи якісного правосуддя, незалежного від будь якого недемократичного впливу з боку інших гілок влади, політичних партій , окремих осіб та інших структур. Гарантією незалежності , є недоторканість суддів. В теорії права, системою правосуддя прийнято називати сукупність органів та посадових осіб на яких покладений обов’язок здійснювати правосуддя

Посилання

1. Заява ради суддів України від 26.04.2006 року науково&практичний юридичний журнал «Судова практика». – 2006. – № 6. – С. 79.
2. Жуковський А.Г. Коментар Закону України «Про судоустрій». – Х.: Одіссей, 2004. – 261с.
3. Теория государства и права: Учебник для юридических ВУЗов и факультетов / Под. ред.В. Корельского и В. Перевалова. – М.: Инфора&М, 1997. – С. 299; Общая теория права: Учебник для юридических ВУЗов / Под ред. А.С. Пиголкина. – М.: Изд. МГТУ им.Баумана, 1996.– 243 с.
4. Кримінальне право України / За ред. М. Бажанова, В. Сташиса, В. Тація.: Особлива частина.– К.: Юрінком Інтер, 2003. – 491 с.
5. Крищенко В. Демократізація судової влади в Україні ( деякі теоретичні аспекти) // ВісникВерховного Суду України. – 2005. – № 7 (59). – 45 с.
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 13.06.2007 року «Про незалежність судової влади» // Правова бібліотека «Інфодиск» – 2007. – 9 с.
7. Косинок А.А. Основи Конституційного права України. – Х.: Одіссей, 1997. – 158 с.
8. Кримінально& процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2004. – 271 с.
9. Петражицкий Л.И. Теория государства и права. Т.2. – СПб.: С.&Пет. университет, 1907. – 436 с.
10. Науково&практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника,М.І. Хавронюка. – К.: Конон, 2001. – 1102 с.
11. Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Хавронюка. –К.: Юрисконсульт, 2006. – 547 с.
12. Кримінальний кодекс України. – К.: Палівода, 2001. – 270 с.
13. Коржанський Н.І. Установлення вини. «Юридична практика». – 1997. – № 3 ( 37). – 6 с.
14. Піонтковський А.А. Основания уголовной ответственности. «Советское государство и право».– 1959. – № 11. – 48 с.
15. Таганцев Н.С. Лекции «Про силу кассационных решений». – СПб., 1901. – С. 183&188
Опубліковано
2020-11-04