ПРАВО НА ЧИСТЕ І ЗДОРОВЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

  • О. О. Сурілова
Ключові слова: навколишнє середовищє, основні права людини

Анотація

Декларація ООН «Права людини і оточуюче середовище» підкреслює, що екологічні права належать до фундаментальних прав людини, як і політичні,економічні, соціальні права. Кожна людина має право жити в безпечному,сприятливому для життя, здоров’я і добробуту довкіллі. Охорона довкілля є одним із важливіших напрямів європейської інтеграції. В умовах поширення співробітництва між Україною і ЄС та необхідності гармонізації законодавства України до вимог ЄС дослідження особливостей правового регулювання екологічних прав і свобод у Євросоюзі та порівняльний аналіз із законодавством України є надзвичайно актуальним.

Посилання

1. С. Стек, К. ван дер Звєп, Кравченко С., Большакова М. Екологічні права громадян: як їх захистити за допомогою закону. – К.: Інформ. агентство «Ехо&восток», 1997. – С. 7.
2. Див.: Третьякова А.А. Понятие экологических прав граждан по законодательству стран членов Европейского Союза // Эколог. право. – 2002. – № 1. – С. 51&57.
3. Див.: Краснова М. Право громадян на екологічну інформацію: проблеми гарантій реалізації та захисту // Право України. – 1997. – № 3. – С. 46.
4. Див.: Райнер Арнольд О. О хартии Европейского Союза об основных правах
Опубліковано
2020-11-03