АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ДО ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА ЄС

  • О. В. Добико
Ключові слова: адаптація, практика, прецидентне право

Анотація

Питання щодо місця судової практики в системі джерел є дискусійним вже протягом довгого часу. Загальновідомо, що в англосаксонській та континентальній правових системах це питання вирішується по-різному. Однак аналіз тієї ролі, яку виконує судова практика в різних державах, виявляє значний взаємний вплив цих двох систем. Слід відзначити, що з давніх часів судова
практика є другим після звичаю джерелом права. У Німеччині, Франції, Нідерландах, Швейцарії – по суті, в усіх розвинутих країнах континентальної правової традиції, якщо не в самому тексті закону, то принаймні в сучасній правовій доктрині, ніхто не заперечує правотворчої ролі судів.

Посилання

1. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Закон України від 10 листопада 1994 р. № 237/94&ВР.
2. Друзенко Г. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу, чи прийняття acquis communautairу? / http//mfa.gov.ua.
3. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учеб. для вузов / Отв. ред. Л.М. Энтин. – 2&е изд., пересм. и доп. – М.: Норма, 2005. –960 с.
4. Case 26/62 Van Gend & Loos (1963) ECR 1.
5. Consolidated version of the Treaty establishing the European Community. Official Journal C 325,24 December 2002.
6. Case 6/64 Costa/ENEL (1964) ECR 1251.
Опубліковано
2020-11-02