ПРАВОВА СИСТЕМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОНЯТТЯ І СТАТУС

  • О. С. Олійник
Ключові слова: правова система, європейський союз, поняття

Анотація

Визнання норм, що діють у Європейському Союзі (Європейських Співтовариствах до 1992 р.), правом – правилами поведінки юридичного характеру, обов’язковими для виконання визначеним колом суб’єктів, хоча і з обмеженістю дії в межах держав-членів утворення, не проходило тривалого утвердження в правовій науці. Ще задовго до створення цього об’єднання держав право виробило форму міждержавного співробітництва, при якій суверенні, незалежні держави добровільно визнають для себе обов’язковість певних базових, фундаментальних принципів, що реалізуються в рамках концепції міжнародного права. Однак визнання права Європейського Союзу правовою системою досить складне теоретичне питання.

Посилання

1. Водянніков О. Наднаціональність в праві Європейського Союзу: Goetterdammerung Європи чи переосмислення права? // www.comparativelaw.kiev.ua/ukr.publikaz.html.
2. Саидов А.Х. Концепция «европейского правового пространства»: проблемы и перспективы //Москов. журн. междунар. права. – 1992. – № 3. – С. 60.
3. Смирнов И.А. «Общеевропейский дом» и европейское правовое пространство // Москов.журн. междунар. права. – 1992. – № 3. – С. 97.
4. Бойцова Л.В., Бойцова В.В. Европейское право как упорядоченная система правовых норм// Юрид. мир. – 2002. – № 6. – С. 49.
5. Право Европейского Союза: Учеб. для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юристъ, 2004. –С. 104.
6. Скакун О.Ф. Право і правова система в їх співвідношенні // Правова держава. – Вип. 16. – С. 30.
7. Там само.
8. Алексеев С.С. Теория права. – М.: БЕК, 1994. – С. 202.
9. Право Европейского Союза: Учеб. для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юристъ, 2004. –С. 228.
10. Луць Л.А. Деякі аспекти взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та держав-учасниць // Держава і право. – Вип. 16. – С. 12.
11. Бойцова Л.В., Бойцова В.В. Европейское право как упорядоченная система правовых норм// Юрид. мир. – 2002. – № 6. – С. 39.
12. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.: Ін&т держави і праваім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 37.
Опубліковано
2020-11-01