ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ПРОЦЕСУ ВСТУПУ ДО СОТ ТА СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

  • В. С. Зятін
Ключові слова: податкова система, трансформація, торгівля, ЄС

Анотація

На сьогодні одним із головних пріоритетів зовнішньоекономічної політики України щодо інтеграції у світову економіку є вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). Водночас набуття Україною членства в СОТ – необхідний практичний крок на її шляху до європейської інтеграції. Без вступу України до СОТ у найближчій перспективі виконання в повному обсязі Угоди про партнерство
та співробітництво між Україною i Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, більшість статей якої ґрунтуються на принципах СОТ, є фактично неможливим

Посилання

1. H. Kube «Competence Confl icts and Solutions: National Tax Exemptions and Transnational Controls» 9 Columbia Journal of European Law (2002) p.79.
2. Case C&279/93 Finanzamt Koln&Altstadt v. Schuhmacker, [1995] ECR I&225, p. 21; Case C&118/96Safi r v. Skattenmyndigheten I Dalarnas Lan, [1998] ECR I&1897, p. 21; Case C& 55/98Skattenministeriet v. Bent Vestergard, [1999] ECR I&7641, p. 15. Стосовно такого самого підходу в рамках СОТ див. справу: United States – Tax Treatment for Foreign Sales Corporations,Appellate Body Report adopted on March 20, 2000, WT/DS108/AB/R, p. 90.
3. P. McDaniel «Trade and Taxation» 26 Brooklyn Journal of International Law (2001), p. 1621.
4. Ibid.
5. R. Avi&Yonah «Treating Tax Issues through Trade Regimes» 26 Brooklyn Journal ofInternational Law (2001), p. 1683.
6. James, S. & C. Nobes. The Economics of Taxation. (4th edn. 1992), р. 8.
7. R. Avi&Yonah «Treating Tax Issues through Trade Regimes» 26 Brooklyn Journal ofInternational Law (2001), p. 1683.
8. P. McDaniel «Trade and Taxation» 26 Brooklyn Journal of International Law (2001), p. 1621,1622.
9. S. Surrey & P. McDaniel Tax Expenditures (1985), р. 190&191.
10. P. McDaniel «Trade and Taxation» 26 Brooklyn Journal of International Law (2001) p. 1621,1624.
11. D. Rosenbloom «What’s trade Got to Do with It?» 49 Tax Law Review (1994) p. 593.
12. J. Slemrod & R. Avi&Yonah «(How) Should Trade Agreements Deal with Income Tax Issues?» 55Tax Law Review (2002) p. 533, 534.
13. General Agreement on Tariff s and Trade, 30 October 1947, 55 U.N.T.S. 187; та GeneralAgreement on Tariff s and Trade 1994; Додаток 1A Угоди про СОТ (Marrakech AgreementEstablishing the World Trade Organization, 15 April 1994, 1867 U.N.T.S. 3).
14. Про схвалення Концепції реформування податкової системи: Розпорядження КабінетуМіністрів України від 19 лютого 2007 р. № 56&р // Офіційний вісник України. – 2007. – № 13.– С. 481.
Опубліковано
2020-11-01