ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В НАДНАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ)

  • Р. Е. Еннан

Анотація

Місце права інтелектуальної власності в системі права Європейського Союзу(далі – ЄС) та європейських країн принципово відмінне. Так, у країнах континентального права наявні чіткі риси права інтелектуальної власності, що дозволяє виділити його в окрему підгалузь цивільного права. Основною метою створення та розвитку законодавства країн Європи є захист прав та інтересів авторів, винахідників та інших творців об’єктів інтелектуальної власності та інших осіб, яким належать майнові права інтелектуальної власності. При цьому інститути права інтелектуальної власності виділяються за кожним з об’єктів (або ж однорідною групою об’єктів) права інтелектуальної власності та містяться в окремому законі, що врегульовує правовідносини зі створення та
використання певного об’єкта, а також у підзаконних актах та судових рішеннях

Посилання

1. Ханина К. Генезис права интеллектуальной собственности ЕС // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2004. – № 4. – С. 44&45.
2. Скордамалья В. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: Навч. посіб. – К.,2004. – С. 9&12.
3. Право Европейского Союза: Учебник / Под. ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юристъ, 2004. – С. 911.
4. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота / Под ред. В.В. Безбаха, А.Я. Капустина, В.К. Пучинского. – М.: Зерцало, 2000. – С. 89&92.
5. Бентли Л., Шерман Б.Право интеллектуальной собственности. Авторское право. – СПб.,2004. – С. 37&39.
6. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.В. Безбаха,В.К. Пучинского. – М.: МЦФЭР, 2004. – С. 533&534.
7. Договір про заснування Європейського Співтовариства з Атомної Енергії від 2.03.1957 р. //Міжнародні договори. – К., 2000. – Т. 1.– С. 912&915.
8. Договір про запровадження Конституції для Європи // Центр ЄПП Мінюсту України /www.eclc.gov.ua
9. Договор, учреждающий Конституцию для Европы // Ежегодник сравнительного правоведения. – М., 2005. – С. 195&23
10. Законодавство ЄС. Портал Європейського права. ОВ // http://www.europa.eu.int/eurlex/lex/en/index.htm
11. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 27&30.
Опубліковано
2020-11-01