ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

  • В. Э. Селезньов
Ключові слова: європейське право, міграційні процеси, теорія, практика

Анотація

Міжнародні міграційні процеси є невід’ємною складовою сучасного суспільства. Використання праці мігрантів часто відіграє важливу роль в економіці багатьох держав. Разом з тим при переміщенні людей між державами можуть бути порушені норми міжнародного і внутрідержавного права відповідних держав і завдана шкода різним сферам суспільного життя. Тому особливого значення набуває налагодження міжнародної співпраці у сфері регулювання, запобігання і припинення незаконної міжнародної міграції та її наслідків

Посилання

1. Умберто Э. Количество глупости стремительно увеличивается // День. – 1998. – 1 июля.
2. Ионцев В.Л., Каменский Л.Н. Россия и международная миграция населения // Международная миграция населения: Россия и современный мир. – 1998. – Вып. 1. – C. 10&11.
3. Красинец Е.С., Кубишин Е.С., Тюрюканова Е.В. Нелегальная миграция в Россию. – М.: Статут,2000. – 256 с.
4. Ястребова А.Ю. Россия и Европейский Союз: правовые подходы к регулированию приема и легализации беженцев // Вынужденные мигранты и гос. – 1998. – № 3. – C. 21&23.
5. Конвенция «Про статус беженцев» от 27 июля 1951 г. – http://www.un.org/russian/documen/convents/hr.htm.
6. Європейська конвенція про правовий статус трудящих&мігрантів від 24.11.77 р.: Ратифікована із застереженням до ст. 28 Законом України № 755&V (755&16) від 16.03.07 р.
7. Офіційний сайт Ради Європи – http://www.coe.int
8. Офіційний сайт Європейського Союзу – http://www.europa.eu.int.
Опубліковано
2020-11-01