РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ МОП У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ

  • Э. В. Краснов
Ключові слова: трудовий кодекс

Анотація

Наближення норм національного законодавства до світових стандартів є важливою умовою на шляху для набуття членства в Європейському співтоваристві. Низкою нормативно-правових актів, прийнятих за роки незалежності України, проголошено завдання щодо адаптації національного законодавства до стандартів ЄС та МОП. Однією з цілей адаптації є розвиток національного законодавства в напрямі його зближення із законодавством ЄС та забезпечення високого рівня підготовки в Україні проектів нормативно-правових актів законодавства, що особливо актуально у зв’язку з підготовкою проекту Трудового кодексу України 

Посилання

1. Проект Трудового кодексу України // Праця і зарплата. – 2003. – 17 лист.
2. www.rada.gov.ua.
3. 75&я годовщина Международной Организации Труда. 1919—1994. Ценности, которые мы защищаем, перемены, к которым мы стремимся.Социальная справедливость в условиях глобализации экономики: Доклад Генерального директора. – МБТ, Женева, 1995. – С. 8.
4. Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2003. – № 9.
Опубліковано
2020-11-01