СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ В УКРАЇНІ ТА ФРАНЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

  • О. В. Скрипник
Ключові слова: спадкування, порівняльно- правовий аналіз

Анотація

Кожному члену суспільства повинна бути гарантована можливість жити, працювати, накопичувати майно з думкою, що в разі його смерті все придбане відійде близьким згідно з його волею або згідно із законом. Ще давнім римлянам були відомі два види спадкування: за заповітом або за законом. При цьому найдавнішим видом спадкування було спадкування без заповіту, тобто за законом.

Посилання

1. Цивільний кодекс України: Коментар. – X.: Одіссей, 2003.
2. Див., напр.: Блинков О.Е. Круг наследников по закону в странах СНГ и Балтии (сравнительно-правовой анализ) // Междунар. публичное и частное право. – 2002. – № 5. – С. 46&50.
3. Див., напр.: Краюшкин И.А. Институт наследования // Нотариус. – 2002. – № 1. – С. 25&30.
4. Див., напр.: Гренкова О.В. Наследование в Англии и Франции (сравнительно-правовое исследование ): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1991. – 24 с.
5. Див., напр.: Бик К. Наследование во Франции // Нотариус. – 2000. – № 6. – С. 69&75.
6. Див., напр.: Гражданское и торговое право зарубежных государств / Под ред. Е.А. Васильева,А.С. Комарова. – М.: Междунар. отношения, 2006. – Т. 2. – 633 с.
7. Див., напр.: Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учеб. пособие / Под ред. проф.В.В. Безбаха, проф. В.К. Пучинского. – М.: МЦФЭР, 2004. – 893 с.
8. Див., напр.: Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2006. – 238 с.
9. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). – К.: Истина, 2006.
Опубліковано
2020-11-01