СУЧАСНА АДВОКАТУРА УКРАЇНИ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

  • Н. Ф. Узун
Ключові слова: сучасна адвокатура, реформування

Анотація

В Україні після прийняття Конституції були створені нові політико-правові умови реформування інститутів публічної влади, включаючи реформування правоохоронної функції держави і такого її важливого правового інституту, як адвокатура.Сучасний стан адвокатури України характеризується тривалими дискусіями та безліччю поглядів відносно майбутнього розвитку української адвокатури. На даний час існує потреба додаткового визначення правового статусу адвокатури та внесення відповідних змін у практику реалізації судово&правової реформи в Україні.

Посилання

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р. // Голос України. – 1993. – 29 cіч. –С. 6&7.
3. Рішення Конституційного Суду України № 13&рп/2000 від 16.11.2000 р.
4. Постанова Верховного Суду України № 8 від 24.10.2003 р.
5. Про внесення змін у Закон України «Про адвокатуру»: Проект Закону України № 2421 від26.10.2006 р. (нова редакція).
6. Про внесення змін у Закон України «Про адвокатуру»: Проект Закону України № 2497 від08.11.2006 р. (нова редакція).
7. Про адвокатську діяльність: Проект Закону України № 2677 від 6.12.2006 р.
8. Фіолевський Д.П. Адвокатура: Підручник. – К.: Алерта, Прецедент, 2006. – 486 с.
9. Бронз И. Еще раз о реформировании адвокатуры Украины // Адвокат. – 2005. – № 12. –С. 48&52.
10. Лінь В.В. Проблеми реформування адвокатури в Україні // Закон і право. – 2005. – № 9. –С. 72&74.
11. Сафулько С. Адвокатура вне пирамиды иерархии // Зеркало недели. – 2005. – № 9 (537). –С. 12&15.
Опубліковано
2020-11-01