ПРИНЦИПИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

  • О. С. Іванченко
Ключові слова: переміщення товарів

Анотація

Для того щоб товари опинились на митній території України або ж за її межами, їх необхідно перемістити. Звернувшись до тлумачного словника, ми бачимо, що переміщувати – означає змінювати місцезнаходження чого-небудь,переносити з одного місця в інше

Посилання

1. Митний Кодекс Європейської Спільноти: Ухвалений Регламентом Ради (ЄЕС) № 2913/92 від 12 жовтня 1992 р.
2. Угода про формування Єдиного економічного простору: Закон України від 2.04.2004 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 32. – Ст. 388.
3. Митний кодекс Республіки Білорусь // www.levonevski.by
4. Митний кодекс Російської Федерації // www.tamognia.ru
5. Митний кодекс України // www.customs.gov.ua
6. Про порядок ввезення (переміщення) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України: Закон України від 13 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради.– 2002. – № 1. – Ст. 2.
7. Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України для автомобільного сполучення, через які здійснюється ввезення на її митну територію та переміщення транзитом товарів 1&24 груп (крім підакцизних) згідно з УКТЗЕД: Розпорядження КМУ від 16.06.2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1215.
8. Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них: Постанова КМУ від 25.12.2002 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 1. – Ст. 12.
9. Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД&2 (МД&3): Наказ ДМСУ від 17.05.2006 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 37.
10. Алексеев С.С. Теория государства и права. – М., 2001.
11. Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України: Підручник. – О.: Юрид. літ., 2001. – 256 с.
12. Прокопенко В.В. Митні операції на повітряному транспорті: Дис. … канд. юрид. наук. – О.,2004. – С. 29.
13. Федотов О.П. Переміщення через державний кордон України домашніх тварин: організаційно-правові аспекти // Митна справа. – 2005. – № 6. – С. 23.
14. Федченко С.В. Великий тлумачний словник української мови. – К.; Ірпінь, 2001.
Опубліковано
2020-10-31