ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  • О. А. Гукаленко
Ключові слова: транснаціоналізація

Анотація

Україна в процесі ринкової трансформації економіки зазнає дедалі більшого впливу світових процесів транснаціоналізації виробництва і капіталу.Основною та рушійною силою глобалізації світової економіки на сьогодні є транснаціоналізація виробництва і капіталу, що призводить до економічної взаємозалежності держав і часткової втрати ними національного економічного
суверенітету під тиском наднаціональних економічних утворень (корпорацій,консорціумів, синдикатів, компаній тощо). Останнім часом ці процеси набули всеосяжного та незворотного характеру

Посилання

1. Булатова А.С. Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве // Мировая экономика:Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – С. 359.
2. Миронов А.А. Концепции развития транснациональных корпораций. – М.: Мысль, 1981. –С. 185.
3. Шиман М. Государство и транснациональные компании // Проблемы теории и практики управления. – М., 1999. – С. 75.
4. Мовсесян А., Либман А. Современные тенденции в развитии и управлении ТНК // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – № 1. – С. 34.
Опубліковано
2020-10-30