ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (АДАПТАЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

  • О. К. Вишняков
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, принципи, правове регулювання

Анотація

Стало аксіомою, що гідний рівень умов життя людей та добробуту залежить у першу чергу від стабільного економічного зростання, а забезпечення такого зростання неможливе без використання переваг, які надаються через участь у міжнародному обміні ресурсами. Формами такого обміну виступають міжнародна торгівля товарами, послугами та об’єктами інтелектуальної власності,
міжнародний рух інвестицій та трудових ресурсів, а характером обміну – ринковий або імперативно-розподільчий. У переважній більшості держави ведуть глобальну міжнародну торгівлю та інвестування ринкового характеру, не виступаючи, як правило, суб’єктами торговельної чи інвестиційної діяльності.Для кожної такої держави глобальний вимір означає доступ до національних
ринків товарів, послуг та інвестицій іноземних суб’єктів практично з усіх країні, відповідно, національних суб’єктів практично в усіх країнах.

Посилання

1. Мальський О.М., Ягольник А.М. Міжнародне торговельне право: Навч. посіб. – К.: Знання,2005. – 595 с.; Мозіль З. Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу. – Л.: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – 199 с.; Мікиєвич М.М., Мозіль З.М. Правове регулювання торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом // Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / За ред. В.Н. Денисова. – К.: Юстиніан, 2006. – С. 569&589.
2. The results of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations: the legal texts, Geneva:GATT Secretariat, 1994.
3. General Council. Amendment of the TRIPS Agreement. Decision of 6 December 2005 – http://www.wto.org
4. Сouncil Regulation (EC) No 980/2005 of 27 June 2005 applying a scheme of generalized tariff preferences // Official Journal of the European Union. – 2005. – L. 169. – P. 1.
5. Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, and Ukraine // Official Journal of the European Communities. – L. 49, February 19, 1998.
6. Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 415.
7. Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.
8. Про внесення змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: Закон Українивід 16 листопада 2006 р. // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 233.
9. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. // Відомості ВерховноїРади України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.
10. Угода про формування Єдиного економічного простору від 19 вересня 2003 р. // Офіційнийвісник України. – 2004. – № 26. – Ст. 1738.
Опубліковано
2020-10-30