УКРАЇНА – ЄС: ПОШУК НОВОГО ШЛЯХУ ДО НАБЛИЖЕННЯ

  • М. Д. Василенко
Ключові слова: Європейський Союз

Анотація

Для здійснення зваженої оцінки реальної наближеності України до ЄС слід оцінити відповідність вітчизняного законодавства загальноєвропейському або ступінь прийняття нашою державою acquis communautaire. У цьому контексті необхідно зробити низку застережень. Більшість вітчизняних авторів, які займаються питаннями розширення ЄС і проблемою двосторонього діалогу, переважно розглядають процес європейської інтеграції під кутом зору юриспруденції, досліджуючи офіційні документи, що приймає ЄС, або розглядають процес розширення як певну низку подій, які мають між собою причинно-наслідковий зв’язок, у хронологічному порядку. Досліджень, присвячених вивченню теоретичного обґрунтування розширення, прогнозування подальших відносин Україна – ЄС, в Україні майже немає

Посилання

1. Угода про Партнерство та Співробітництво між Україною та Європейським Союзом: Повний текст Угоди, підписаний у Люксембурзі 14 червня 1994 року. – К.: Представництво Європейської Комісії в Україні, 1998. – 69 с.
2. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України № 228&IV від 21 листопада 2002 року // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 3. – Ст. 12.
3. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України № 1629&IV від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 29. – Ст. 367.
4. План дій Україна – Європейський Союз. – К.: ТОВ «Компанія Лік», 2005. – 40 с.
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2005 р. № 201&р.
6. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2005 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // zakon.rada.gov.ua.
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 151&р.
8. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2006 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // zakon.rada.gov.ua.
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 90&р.
10. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2007 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // zakon.rada.gov.ua.
Опубліковано
2020-10-30