ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

  • А. Й. Іванський
  • О. І. Зоріна
Ключові слова: міжнародне фінансове право

Анотація

Глобалізація суспільних відносин, розширення спектра і суб’єктного складу міжнародних фінансових відносин, визначення правил ведення фінансової діяльності між іноземними учасниками без сумнівів дозволяють говорити про індивідуальну визначеність відособленої групи суспільних відносин, що виникають у ході мобілізації, розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів державних (державоподібних утворень) коштів між іноземними учасниками.
Визначена проблематика дослідження вже тривалий час хвилює розум вчених-правознавців у сфері фінансового права, адже тенденція глобалізації світогосподарських зв’язків, розширення сфери і збільшення обсягів співробітництва є стійкою протягом тривалого часу.

Посилання

1. Ровинский Е.А. Международные финансовые отношения и их правовое регулирование // Сов.гос. и право. – 1965. – № 2.
2. Назаренко А.Т. О нормах правового регулирования международных финансовых отношений// Тр. ВЮЗИ. – 1971. – Т. XIX.
3. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
4. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання&Прес, 2002.
5. Ровинский Е.А. К вопросу о предмете международного финансового права // Тр. ВЮЗИ. –1967. – Т. IX.
6. Левин Д.Б. Проблема соотношения международного и внутригосударственного права // Сов.гос. и право. – 1964. – № 7. – С. 92&93.
7. Rendell Robert S. International financial law. – L.: Euromoney, 1980.
8. Лисовский В.И. Сущность и система международного финансового права // Сов. ежегодник междунар. права. 1964 – 1965. – М.: Наука, 1966.
9. Петрова Г.В. Взаимодействие норм российского финансового законодательства с международными финансовыми нормами // Финансовый бизнес. – 1999. – № 10.
10. Шумилов В.М. Некоторые вопросы теории и практики (международное экономическое право)// Москов. журн. междунар. права. – 2000. – № 3.
Опубліковано
2020-10-30