ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ

  • О. І. Погібко
Ключові слова: державно-правові основи

Анотація

Важливим компонентом воєнної організації незалежної держави є збройні сили, призначені гарантувати її суверенітет, територіальну цілісність та забезпечувати надійний захист національних інтересів від воєнних загроз. Безперечно, гарантування самозбереження та прогресивного розвитку суспільства неможливе без захисту власних національних інтересів, у тому числі й у сфері оборони. Беручи до уваги, що зміни в політичних та економічних умовах існування держави потребують також змін у якісних показниках і темпах розвитку військової складової національної безпеки, постають питання: адаптації армії до змін, що відбулись у глобальному середовищі міжнародної безпеки; збалансування витрат на утримання війська з економічними й іншими ресурсними
можливостями держави та досягнення такого рівня їх готовності, який дав бизмогу виконувати нові місії та завдання в контексті політики національної безпеки й оборони України.

Посилання

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 142; Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8 грудня 2004 р. № 2222&ІV // Відомості Верховної Ради
України. – 2005. – № 2. – Ст. 44.
2. Гриненко О.І., Денежкін М.М. Погляди на функціонування системи оборонного планування уЗС Україні // Наука і оборона. – 2005. – № 1. – С. 16&17.
3. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року № 964&IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
4. Про оборону України: Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2020&III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 49. – Ст. 420.
5. Про організацію оборонного планування в Україні: Закон України від 18 листопада 2004 р.№ 2198 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 4. – Ст. 97.
6. Воєнна доктрина України: Указ Президента України від 15 червня 2004 року № 648/2004 //Зб. законод. актів з питань нац. безпеки і оборони. – К.: Парламентське вид&во, 2005.
7. Про Збройні Сили України: Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2019&III // ВідомостіВерховної Ради України. – 2000. – № 48. – Ст. 410.
8. Административное право Украины: Учебник / Под общ. ред. акад. С.В. Кивалова. – Х.: Одиссей,2004. – С. 793&794.
9. Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року (Біла книга України): УказПрезидента України від 22 червня 2004 року № 670/2004. – К.: Аванпост&прим., 2004. –С. 38&39.
10. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 року№ 183/98&ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.
Опубліковано
2020-10-29