ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ КОЛЕГІАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ СУДОВОГО УПРАВЛІННЯ І СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  • В. В. Кривенко

Анотація

Демократизація судової системи України пов’язана з розвитком колегіальних форм обговорення управлінських питань, що виникають у діяльності судів і приймаються відповідно до управлінських рішень . Це стосується передусім колегіальних органів судового управління і органів суддівського самоврядування. Правовою базою для цього є Закон України «Про судоустрій України» від
7 лютого 2002 року

Посилання

1. Кривенко В.В. Демократизація судової влади в Україні (деякі теоретичні аспекти) // Вісник Верховної Ради України. – 2005. – № 7. – С. 29&33.
2. Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 27&28. – Ст. 180.
3. Коментар до Закону «Про судоустрій України» / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: ЮринкомІнтер, 2003. – 462 с.
4. Жуковский А.Г. Закон Украины «О судоустройстве Украины». Комментарий. – Х.: Одиссей,2005. – 264 с.
5. Про підсумки роботи Державної судової адміністрації України в 2003 році та пріоритетні напрями організаційного забезпечення судів у поточному році: Постанова спільного розширеного засідання Президії Верховного Суду України, Ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України від 20 лютого 2004 р. (II Архів Ради суддів України).
6. Стенограма V з’їзду суддів України. – К., 2002. – 123 с.
7. Коваль В.М. Актуальні проблеми організації та діяльності апеляційних суддів. – Севастополь, 2005. – 188 с.
Опубліковано
2020-10-29