КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ В УКРАЇНІ

  • М. В. Афанасьєва
Ключові слова: конституционно-правовое регулирование \

Анотація

Однією з передумов проведення чесних виборів є наявність достовірних та повних даних про кількісний та персональний склад виборців. На їх основі в ході виборів проводяться різні виборчі дії, зокрема складаються списки виборців. Складання списків виборців забезпечує реалізацію таких конституційних принципів виборчого права, як загальність та рівність.Проблема та необхідність створення єдиної державної бази даних виборців  Україні обговорювалася в першу чергу практиками, членами та робітниками
виборчих комісій, такими, як: Г. Старовойтова, Ж. Усенко&Чорна, М. Мельник, В. Ковальчук, Н. Озимчук, Є. Побережний

Посилання

1. Див., напр.: Старовойтова Г.М., Озимчук Н.В. Правові засади складання списків виборців,учасників референдумів та проблеми їх вдосконалення // Вибори і референдуми в Україні:проблеми теорії і практики: Зб. / Редкол.: М.М. Рябець. – К.: Центр. виборча комісія, 2001.– С. 115&128; Усенко&Чорна Ж.І. Складання списків виборців: окремі проблеми, перспективи подальшого вирішення // Вибори Президента України – 2004: Проблеми теорії та практики:Зб. мат. міжнар. наук.&практ. конф., м. Київ, 9&10 червня 2005 р. – К.: Атіка, 2005. – С. 459&468; Мельник М. Проблеми організації підготовки та проведення парламентських і місцевих виборів 2006 року // Вісник Центр. виборчої комісії. – 2006. – № 3(5). – С. 24&30; Ковальчук В.О. Особливості складання списків виборців, які проживають чи перебувають за кордоном,під час виборів народних депутатів України 2006 року // Вибори – 2006: Досвід. Проблеми.
Перспективи: Зб. мат. міжнар. наук.&практ. конф., м. Київ, 31 жовтня – 1 листопада 2006 р.– К.: Атіка, 2007. – С. 301&309; Побережний Є. Проблеми якості списків виборців в Україні та можливі шляхи її розв’язання // Укр. виборче законодавство: після&виборча оцінка і рекомендації. Зб. ст. – К.: Сьоме небо, 2006. – С. 26&40.
2. Про Державний реєстр виборців України: Закон України № 698&V від 22 лютого 2007 р. //Голос України. – 2007. – № 53.
Опубліковано
2020-10-29