ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВУЗІВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ТВОРЧІСТЬ

  • О. А. Листопад
Ключові слова: формування, студенти, творчість

Анотація

На сучасному етапі демократичного розвитку українського суспільства особливої гостроти й актуальності набувають питання творчого розвиту особистості, здатної глибоко сприймати, високо цінувати і цілеспрямовано примножувати матеріальні й духовні цінності. Проблеми творчості приваблюють багатьох дослідників як в нашій країні, так і за кордоном. Вивчення та дослідження даної проблеми здійснюється в рамках ряду дисциплін: психології, логіки,естетики, соціології, педагогіки. Підвищення ролі науки в житті суспільства,залежність економіки від інтелектуально-творчих факторів змушує вчених звернутися до пошуку методів впливу на процеси творчого вирішення наукових проблем, управління та прогнозування творчої діяльності

Посилання

1. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться. – М.: Политиздат, 1989. – 335 с.
2. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. – Казань:Казан. ун&т, 1988. – С. 170&174.
3. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. – М.: АПН РСФСР, 1960. – 500 с.
4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 479 с.
5. Кан&Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с.
Опубліковано
2020-10-29