СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

  • Л. М. Писаренко
Ключові слова: соціально-педагогічні фактори, професіоналізм, юристи

Анотація

В юридичній науці хрестоматійні ідеї інтеґративного підходу до права, дії права, властивостей правових норм, правотворчої, правозастосовної і правоохоронної діяльності тільки і здатні забезпечувати досягнення необхідного соціального і правового результату. Але визнають, що разом зі спеціально юридичним необхідний і соціологічний підхід, який припускає особистісний
підхід, реалізацію формули «людина є міра всіх речей», у тому числі і правових «речей». Особистістю є не тільки об’єкт правового впливу, але і джерело, що формує право, сила, яка творить і перетворює через право соціальну дійсність.Пріоритет людської особистості, її інтересів і потреб, соціальних груп у всіх правових рішеннях і діях безперечний, бо така гуманістична природа права.

Посилання

1. Алексеев С.С. Введение в юридическую специальность. – М., 1976.
2. Коменский Я.&А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / Под ред. А.И. Пискунова и др. – М., 1982. – Т. 1.
3. Педагогіка вищої школи: Програма для юрид. вузів / Під ред. А.І. Панькова. – О.: Юрид. літ.,2001.
4. Столяренко А.М. Юридическая педагогика: Курс лекций. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ»; ЭКМОС, 2000.
5. Сухомлинский В.А. О воспитании. – М., 1975.
Опубліковано
2020-10-29