НАУКОВІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЮРИДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

  • В. І. Самкнулов

Анотація

Безпека життєдіяльності людини (далі – БЖД), як освітня дисципліна, перебуває на стадії розвитку і становлення та належить до фундаментальних наук.Однак донині ще відсутнє навіть нормативне визначення предмета БЖД, науковіоснови, відповідна нормативна база. Для вирішення цих питань розроблено Концепцію освіти за напрямом «Безпека життя і діяльності людини», що затвердже на Міністерством освіти України 12 березня 2001 року. Стратегічним принципом вирішення проблеми має бути принцип управління безпекою (ризиком) як складовою якості благополуччя життя людини та допустимого ризику 

Посилання

1. Про цивільну оборону України: Закон України 1993 р.
2. Про правові засади цивільного захисту: Закон України від 25 березня 2005 р.
3. Програма підготовки студентів у вищих навчальних закладах 1995 р.
4. Наказ міністра освіти, начальника штабу Цивільної оборони України № 182/200 від 20 червня 1995 р.
5. Концепція освіти за напрямом «Безпека життя і діяльності людини»: Міністерство оборони України від 12 березня 2001 року.
Опубліковано
2020-10-28