ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС – ЧОРНОМОРСЬКИЙ РЕГІОН

  • О. В. Сиротенко
Ключові слова: черноморський регіон, міжнародне співробітництво

Анотація

Чорноморський регіон внаслідок свого географічного положення на перехресті цивілізацій і континентів завжди перебував перед вибором між Заходом і Сходом і був зоною протистояння різних держав. Вагомі геополітичні зрушення, які відбувалися на рубежі XX і XI століть, зокрема розпад СРСР і блоку соціалістичних країн, привели до формування якісно нової економічної й політичної ситуації.

Посилання

1. Шелест А. Черноморский регион и проблема расширения Европейского Союза // Проект «Украина» (20.10.2006 г.) / dialogs.org.ua/print.php?part=project_ua&m_id=8203
2. Див., напр.: Анцупова Т.О. Міжнародне співробітництво Причорноморських держав: Авто.реф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2003. – 24 с.
3. Див., напр.: Высоцкий А.Ф., Цемко В.П. Черноморско&Азовский бассейн (правовые вопросы использования пространств и ресурсов) / АН УССР. Ин&т гос. и права; Отв. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Наук. думка, 1991. – 252 с.
4. Див., напр.: Глебов С.В. Становление системы безопасности и сотрудничества в Черноморском регионе и роль Украины в этом процессе (1990&е гг.): Дис. … канд. полит. наук. – О., 2002. –178 с.
5. Див., напр.: Мхитарян Н.І. Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичниЙ чинник міжнародних інтеграційних процесів (1990 – 1998): Автореф. дис. ... канд. політ.наук. – К., 1999. – 24 с.
6. Демокур Р. Черноморско&Каспийская геополитика Европы 26.04.06. // http://dialogs.org.ua/issue_full.php?m_id=6946
7. Парахонский Б. ЕС – Черноморский регион: проблемы безопасности и сотрудничества // Проект «Украина» (14.11.2006 г.) // http://dialogs.org.ua/project_ua_full.php?m_id=8283
8. Platform of Cooperation between the BSEC and the EU/ Attachment 3 to Annex V to BS/FM/R (99) 1.
9. Баймуратов М.О., Анцупова Т.О. Международно&правовое сотрудничество Причерноморских государств: современное состояние и перспективы: Монография. – О.: Юрид. лит., 2005. – С. 4.
10. Тассинари Ф. Синергия черноморской региональной кооперации // Проект «Украина»(31.10.06 г.) http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=828211. Триантафилло Д. Черноморский регион и его растущее влияние // Бюл. ICBSS. – 2006. – № 1(июль). – С. 48.
12. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., изм. Протоколом
1978 г. – Л.: Мор. транспорт, 1979. – С. 85.
Опубліковано
2020-10-28