ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ

  • Н. Г. Іванова
Ключові слова: право людини, честь, гідність

Анотація

Конституційна тенденція розвитку й укріплення демократичної, соціальної, правової держави може бути реалізована в Україні тільки за умови затвердження в суспільній свідомості та соціальній практиці невід’ємних, як на рівні посадових осіб, так і на рівні громадян, природних прав и свобод людини, зокрема права на життя, на повагу гідності, права на честь та ділову репутацію.

Посилання

1. Всеобщая декларация прав человека // Известия. – 1989. – 11 дек.
2. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Житкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1988. – Ч. 1. – С. 21.
3. Мюллерсон Р.А. Права человека: Идеи, нормы, реальность. – М., 1991. – С. 160.
4. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Рук. авт. кол., отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма, 2002. – С. 9.
5. Рабинович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2004.– С.8&9.
6. Хованская А.В. Достоинство человека: Международный опыт // Гос. и право. – 2002. – № 3.– С. 50&52.
7. Чіркин В.Е. Загальнолюдські цінності і російське право // Суспільні науки і сучасність. –2001. – № 2. – С. 70.
8. Юнусов А.А., Юнусов М.А. Права человека и естественное право // Право и гос.: теория и практика. – 2006. – № 9(21). – С. 48&52.
9. Рабинович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2004.– С. 8&11.
Опубліковано
2020-10-28