ПРАВО ОСОБИ НА ПРИВАТНІСТЬ В УМОВАХ СУПУТНИКОВОГО НАВІГАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

  • О. Я. Галаган
Ключові слова: права людини, навігація, моніторінг, приватність, спостереження, місцезнаходження

Анотація

Статтю присвячено вивченню питання щодо дотримання права особи на приватність під час супутникового навігаційного моніторингу та правомірності здійснення цієї процедури.

Посилання

1. Справа «Класс та інші проти Німеччини» : Рішення Європейського суду з прав людини від 6 вересня 1978 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_093.
2. Emmerson B. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism (March 2014, A/HRC/25/59) / B. Emmerson [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/25/59.
3. Директива № 2002/58/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо обробки персональних даних і захисту конфіденційності в секторі електронних засобів зв’язку від 12 липня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_b34.
4. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
5. ГЛОНАСС и GPS мониторинг людей: законно ли это? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://habrahabr.ru/post/147189/.
6. Слежение за детьми с помощью карманного компьютера или смартфона [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://gpsavto.com.ua.
7. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (у редакції від 5 жовтня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
Опубліковано
2020-05-09