ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗРОБКУ ТА ПРИЙНЯТТЯ «САКСОНСЬКОГО ЗЕРЦАЛА» (ХІІІ ст.)

  • Г. П. Гуменюк

Анотація

Стаття присвячена історико-правовим передумовам, розробці, редакціям та прийняттю «Саксонського зерцала» – першої кодифікації німецького середньовічного права, юридичної книги, котра мала велике розповсюдження та вплив на середньовічну та сучасну юридичну практику не лише в Німеччині, але й в інших країнах Центральної та Східної Європи протягом XIII–XVII ст.ст. Значну
увагу приділено Етке фон Реппову – автору «Саксонського зерцала», змісту та збереженим рукописам цієї правової книги.

Посилання

1. Аксененок Г.А., Кикоть В.А. «Саксонское зерцало» и его автор в свете новых исследований// Саксонское зерцало. Памятник. Комментарии. Исследования. – М., 1985.
2. Дюпуи Е., Дюпуи Т. Всемирная история войн. Кн. 1. – М.: Полигон, 1997.
3. Корецкий М.В. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. –М.: Госюриздат, 1961.
4. Тищик Б.Й. Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки та ранній новий час). –Л.: Світ, 2006.
5. Capelle Т. Die Sachsen des fruhen Mittelalters. – Theiss, Stuttgart, 1998.
6. Riedl E. Die Bilderhandschriften des Sachsenspiegels und das Burgerliche Gesetzbuch. –Oldenburg: Isensee&Verlag, 1998.
7. Schott С. Eike von Repgow. Der Sachsenspiegel. 3. Aufl., Manesse Bibliothek der Weltliteratur.– Zurich: Manesse Verlag, 1996.
8. Luck H. Uber den Sachsenspiegel. Entstehung, Inhalt und Wirkung des Rechtsbuches, 2.Auflage, Janos Stekovics. – Do?el (Saalkreis), 2005.
Опубліковано
2020-10-28