ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ІНВЕСТИЦІЙНИХ СПОРІВ: ПОНЯТТЯ І ВИДИ

  • И. М. Злакоман
Ключові слова: інвестиційні спори, правова природа

Анотація

Протягом останніх п’ятнадцяти років тема інвестицій (особливо іноземної) в українську економіку користується пильною увагою юристів.Активізація інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестування та їх ефективне використання є головною передумовою економічного зростання України, одним із вирішальних факторів успішного реформування її народного
господарства.Здійснення іноземних капіталовкладень на території України, отриманий правозастосовчий досвід виявляють недоліки, прогалини і колізії в інвестиційному законодавстві України, що є підґрунтям для виникнення інвестиційних спорів.

Посилання

1. Про режим іноземного інвестування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
2. Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. –Ст. 161.
3. Богуславский М.М. Правовое положение иностранных инвестиций. – М.: Внешнеэкономический центр «Совинтерюр», 1993. – 177 с.
4. Баратова М.А. Инвестиционные споры: понятие, виды, способы разрешения // Законодательство. – 1998. – № 4. – С. 66&76.
5. Крупко С.И. Инвестиционные споры между государством и иностранным инвестором. – М.,2001. – С. 20&21.
6. Попов Е.В. Разрешение международных инвестиционных споров // Правоведение. – 2000. –№ 4. – С. 10.
7. Фархутдинов И.З. Формы и методы урегулирования международных инвестиционных споров// Адвокат. – 2005. – № 3. – С. 10.
Опубліковано
2020-10-28