ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ ЗА «ПРАВАМИ, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД» 1743 р.

  • Т. О. Остапенко
Ключові слова: злочин

Анотація

Здобуття Україною незалежності викликало велику увагу представників вітчизняної історико-правової науки до проблем історії українського права, зокрема – історії кримінального права. Збільшенню уваги до дослідження спірних і недостатньо висвітлених у науці питань історії кримінального права України сприяють і важливі зміни в сучасному вітчизняному кримінальному праві, що стало наслідком прийняття у 2001 році нового Кримінального кодексу України.Отже, актуальним виглядає дослідження поняття суб’єкта злочину з погляду історії за однією з найважливіших правових пам’яток України XVІІІ ст. – «Правами, за якими судиться малоросійський народ» 1743 року

Посилання

1. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. / Нац. Академія наук України, Ін&т держави і права ім. В.М. Корецького, Ін&т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 1997. – 547 с.
2. Гурій О.І. Право в українській козацькій державі (друга половина ХVII – XVIII ст.). – К.,1994.
3. Падох Я. Нарис історії українського карного права. – Мюнхен, 1951. – 128 с.
4. Яковлєв А. Український кодекс 1743 р.: «Права, по которымъ судится малороссийский народъ» // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – 1949. – Т. 159. – С. 5&210.
Опубліковано
2020-10-23