РОЛЬ ВІДЕНСЬКОЇ ВСЕСВІТНЬОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ (1993 р.) У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА

  • Н. В. Аніщук
Ключові слова: права людини, гендерне насилля

Анотація

На початку ХХІ століття актуальність проблеми гендерного насильства не викликає сумніву. На жаль, статистика з приводу фактів насильства щодо жінок на гендерній основі досить сумна. Скажімо, за останні роки близько 60 млн. жінок зникли з різних причин, але в основі їх зникнення міститься дискримінація на підставі статі. Нерівне становище жінок у суспільстві робить їх беззахисними та провокує насильство з боку чоловіків. І хоча в повсякденному житті страждання жінок не так помітні, між тим є підстави стверджувати, що поставлена проблема є досить актуальною для багатьох країн світу.

Посилання

1. Дячук М. Деякі міркування стосовно прав жінок // Права людини. – 2000. – № 28. – С.4&8.
2. Декларація про викорінення насильства щодо жінок від 20 грудня 1993 р. // Мертус Д. Наші людські права: Посіб. з жіночих прав. – Ужгород: Карпати, 1996. – С. 164&168.
3. Болотіна Н. Соціальне законодавство України: Гендерна експертиза. – К., 2001. – 82 с.
4. Буроменський М. Міжнародне право: Гендерна експертиза. – К., 2001. – 40 с.
5. Котюк І., Костенко О. Кримінальне, кримінально&процесуальне, кримінально-виконавче право України: Гендерна експертиза. – К., 2004.
6. Лаврінчук І. Трудове законодавство України: Гендерна експертиза. – К., 2001. – 70 с.
7. Мельник Т. Гендерна експертиза українського законодавства: сутність, необхідність та методологічні основи. – К., 2001. – 46 с.
8. Олійник А. Конституційне законодавство України: Гендерна експертиза. – К., 2001. – 78 с.
9. Ромовська З. Сімейне законодавство України: Гендерна експертиза. – К., 2001. – 39 с.
10. Венская Декларация и программа действий: Принята на Всемирной конференции по правамчеловека 25 июня 1993 г. в Вене // Международные акты о правах человека: Сб. док. – М.:НОРМА&ИНФРА. М., 1999. – С. 80&96.
Опубліковано
2020-10-23