В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ТА ЙОГО ПОГЛЯДИ ЩОДО РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

  • Н. В. Єфремова
Ключові слова: українська держава

Анотація

Повернення українському читачеві наукової і публіцистичної спадщини В’ячеслава Липинського наприкінці ХХ ст. стало визначною і невипадковою подією. У ті часи Україна активізувала складну боротьбу за відродження своєї незалежності. Саме тому значно збільшився попит на історичні розвідки та напрацювання вчених різних часів у галузі історії держави і права України, а одними з найпопулярніших серед них виявились праці учасників української національної революції 1917–1920 рр. – М. Грушевського, С. Єфремова,В. Вінниченка, П. Христюка, В. Липинського та багатьох інших

Посилання

1. Ліпінський Я. Вацлав Ліпінський і його родина // В’ячеслав Липинський. Історико-політична спадщина і сучасна Україна. – К.: Філадельфія, 1994. – С. 235.
2. Липинський В. Меморіял до українського комітету про наше становище супроти напруженої ситуації в Європі. – К.; Краків, 1912.
3. Липинський В. Нарис програми Української Демократичної Хліборобської партії // В’ячеслав Липинський. Історико&політична спадщина і сучасна Україна. – К.; Філадельфія, 1994.
4. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История политических и правовых учений. – Х., 2002.
5. Липинський В. Листи до братів&хліборобів. – Відень, 1926. – С. 111&343.
6. Вільчинський Ю. В’ячеслав Липинський – до української нації через українську державу //В’ячеслав Липинський. Історико-політична спадщина і сучасна Україна. – К.; Філадельфія,1994.
7. Липинський В. Релігія і церква в історії України. – Нью&Йорк, 1956.
Опубліковано
2020-10-22