БОРОТЬБА ІЗ СУДОВОЮ ТЯГАНИНОЮ ЗА СТАТУТАМИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

  • П. П. Музиченко
Ключові слова: статути

Анотація

У Великому князівстві Литовському (далі – ВКЛ), як і у всій тогочасній Європі, тяганина в судах була справжнім бичем. Вона обумовлювалася традиційним відставанням правового регулювання і судочинства від досягнутого рівня розвитку соціальних відносин.Намагання влади ліквідувати чи хоча б зменшити таке негативне явище, як зволікання судами термінів розгляду справ, знайшло віддзеркалення в нормахСтатутів ВКЛ

Посилання

1. Греков Б.Д. Избр. тр.– М., 1957. – Т. 1. – С. 416.
2. Лазутка С.А. I Литовский Статут – феодальный кодекс Великого княжества Литовского. –Вильнюс, 1974. – С. 103.
3. Лазутка С., Валиконите И., Гудавичюс Э. Первый Литовский Статут (1529 г.). – Вильнюс,2004. – С. 330.
4. Литовская метрика (1387 – 1546). Книга записей 25. – Вильнюс, 1998. – С. 42.
5. Пашуто В.Т. Помезания. – М., 1955. – С. 116.
6. РИБ. – Т. ХХ. – Стб. 786. – № 166.
7. РИБ. – Т. ХХ. – Стб. 758. – № 146.
8. Статут Великого князівства Литовського 1529 року // Статути Великого князівства Литовського: У 3 т. Т. 1 / За ред. С.В. Ківалова, П.П. Музиченка, А.І. Панькова. – О.: Юрид. літ.,2002.
9. Статут Великого князівства Литовського 1566 року // Статути Великого князівства Литовського: У 3 т. Т. 2 / За ред. С.В. Ківалова, П.П. Музиченка, А.І. Панькова. – О.: Юрид. літ.,2003.
10. Статут Великого князівства Литовського 1588 року // Статути Великого князівства Литовського: У 3 т. Т. 3, кн. 1 / За ред. С.В. Ківалова, П.П. Музиченка, А.І. Панькова. – О.: Юрид.літ., 2004.
Опубліковано
2020-10-22