НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ

  • Н. І. Матвіїшин
Ключові слова: правове мислення

Анотація

Сучасний розвиток юридичної освіти та й освіти вищої школи взагалі переживає тепер суттєві зміни, пов’язані з модернізацією навчального процесу. Українська вища школа нині перебуває на початковому етапі інтенсивного впровадження прозахідних методів, принципів та напрямів навчання з адаптацією їх до вже існуючих норм освіти, які міцно закріпилися в радянський період.
Слід зазначити, що «радянська» система навчання у вищій школі мала низку позитивних моментів, якщо не враховувати «пропартійне» виховання тогочасної молоді.

Посилання

1. Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Европейский образовательный процесс и Россия // ОНС. – 2000.– № 6. – С. 76.
2. Мартышин О.В. Место теории государства и права, философии права и истории политических учений в системе высшего юридического образования: Науч.&практ. конф. // Гос. и право. – 2000. – № 12. – С. 99.
3. Овчинников А.И. Правовое мышление: теоретико&методологический анализ. – Ростов/Д.:Изд&во Рост. ун&та, 2003. – 344 с.
4. Юлина Н.С. О педагогической методике обучения миролюбию М. Липмана // Вопр. философии. – 1995. – № 2. – С. 107
Опубліковано
2020-10-21