СТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

  • В. В. Тароєва
Ключові слова: контрольна влада

Анотація

Державний механізм України виражається в системі різних державних інститутів, існування яких обумовлено різноманітними політичними, соціально-економічними і гуманітарними факторами. Темпи суспільного прогресу пов’язані з ефективністю функціонування цього механізму, який вимагає постійного вдосконалювання, розробки нових його складових.

Посилання

1. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. – М.: Наука, 1974. – С. 10&34.
2. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. – М.: Юрид. лит.,1987. – С. 35&56.
3. Кивалов С.В. Государственное управление обществом. – О.: Астропринт, 2003.
4. Користін О., Клименко А. Ревізія як форма фінансового контролю // Право України. – 2007.– № 2. – С. 62.
5. Сушко Л. Зміст контрольної діяльності органів державної влади // Право України. – 2006. –№ 11. – С. 119.
6. Горун О.В. Суть і призначення фінансового контролю // Проблеми фінансового права. –Чернігів: Рута, 1996. – Вип. 1. – 268 с.
7. Ославський М. Особливості здійснення фінансового контролю в процесі виконання Державного бюджету України // Право України. – 2007. – № 6. – С. 58
Опубліковано
2020-10-21