СПЕЦИФІКА ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ-СТАНІВ

  • Г. М. Чувакова
Ключові слова: юридичні факти

Анотація

Різноманіття юридичних фактів визначає складності, зв’язані з їх класифікацією в юридичній науці, де існує безліч основ використовуваних фахівцями загальнотеоретичної і галузевих юридичних наук. У ранніх роботах по теорії юридичних фактів видні спроби узагальнити й систематизувати юридичні факти,ввести їх у визначені рамки. Вироблені в результаті класифікації досягнення
правової думки свого часу вплинули на розвиток юридичної теорії та практики.Класифікація юридичних фактів – необхідні засоби вивчення правових відносин, особливостей правового регулювання. У цій якості вона широко використовується в науці, на практиці, в юридичній освіті. На мою думку, наукова і практична цінність класифікації юридичних фактів на сьогоднішній день розкрита зовсім не повною мірою. Її подальший розвиток може виявитися корисним для вирішення різноманітних завдань правознавства, у тому числі для удосконалювання всієї системи правового регулювання.

Посилання

1. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. – СПб.: Книж. маг. Н.К. Мартынова, 1894. –168 с.
2. Синюков В.Н. Юридические факты в системе общественных отношений: Автореф. дис. ...д&ра. юрид. наук. – Свердловск, 1984. – 21 с.
3. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М.:Статут, 1999. – 712 с.
4. Стальгевич А.К. Некоторые вопросы теории социалистических правоотношений // Сов. гос. иправо. – 1957. – № 2. – С. 31.
5. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. – М.: Юрид. лит., 1984. – 135 с.
6. Сурилов О.В. Основи загальної теорії держави і права. – О.: Одес. держ. ун&т, 1995. – 128 с.
7. Общая теория государства и права. Общая теория права / Под ред. В.С. Петрова, Л.С. Явича.– Л.: Изд&во ЛГУ, 1974. – 450 с.
8. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. – М.: Юрид. лит., 1982. – Т. 2. – 178 с.
9. Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. – М.: АН СССР, 1958. – 186 с.
10. Ханнанов Р.А. Нормативные условия в динамике гражданского правоотношения // Сов. гос.и право. – 1973. – № 8.
11. Жеругов Р.Т. Теория государства и права. – М.: ЭЛЬ&ФА, 1995. – 246 с.
12. Синцова Т.А. Система юридических фактов в советском государственном праве // Правоведение. – 1981. – № 5. – С. 124.
Опубліковано
2020-10-20