СОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

  • И. А. Бальжик
Ключові слова: соціальна концепція, православна церковь

Анотація

Основна соціальна роль Церкви в демократичному суспільстві – роль неупередженого морального судді, який підтримує загальнолюдські цінності, права і свободи громадян, милосердя і гуманізм у житті суспільства, закликає громадян і саму державу діяти, виходячи з вимог совісті

Посилання

1. Филатов С.Б. Новое рождение старой идеи: православие как национальный символ //ПОЛИС. – 1999. – № 3. – С. 146.
2. Косовский С. Социальное служение на пути воцерковления общества // http://pravoslavye.org.ua/index.php?r_type=author&action=fullinfo&id=4305
3. Михайлов А.Ю. «Социальная доктрина» православной церкви в трудах И.С. Бердникова:Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Казань, 2006. – С. 5.
4. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Информационный бюллетень ОВЦС МП. – 2000. – № 8. – С. 3&110.
5. Костюк К.Н. Возникновение социальной доктрины Русской православной церкви // Общественные науки и современность. – 2001. – № 6. – С. 115, 118.
6. Игумен Вениамин Новик. Социальное учение Православной церкви // Религия и право. –2000. – № 5. – С. 4&8.
7. Основы социальной концепции Украинской Православной Церкви. – К.: Інформ.&изд. ЦентрУПЦ, 2002. – С. 3.
8. Каневский К. Социальная концепция Русской православной церкви // Российская юстиция.– 2003. – № 2. – С. 59.
9. Костюк К.Н. Возникновение социальной доктрины Русской православной церкви // Общественные науки и современность. – 2001. – № 6. – С. 127.
10. Бондаренко В.Д. Актуальні проблеми державно&церковних відносин в Україні: Наук. зб. /Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України / А.М. Колодний (гол. ред.). – K.: VIP, 2001. – С. 181.
11. Мчедлов М. Особенности конфессиональной социальной доктрины // Религия и право. –2001. – № 2. – С. 19&21.
12. Омельченко А. Соціальне служіння церкви як реалізація її соціальної доктрини (на прикладі сучасного православ’я) // Вісник Укр. акад. держ. упр. – 2003. – № 2. – С. 341&348.
13. Яковюк І. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2 (25). – С. 27
Опубліковано
2020-10-20