ТЕРИТОРІАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОСТІ

  • И. В. Долматов
Ключові слова: теріторіальність, идентичність

Анотація

Глобальні, регіональні й локальні проблеми розвитку сучасної держави актуалізують розгортання просторових досліджень у сфері державознавства. Особливо значущими є ці розробки для становлення української державності як в її внутрідержавній просторовій визначеності (центральній і периферійній), так і у визначеності геополітичній, стратегічній щодо інших державних просторів.

Посилання

1. Челлен Р. О политической науке, ее соотношении с другими отраслями знания и об изучении политического пространства // Полис. – 2005. – № 2.
2. Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. – М.: Изд&воМГУ, 1997.
3. Андрейцев В. Територіальні аспекти державності: проблеми практичної теорії // Вісник Антимонопольного комітету України. – 2005. – № 4.
4. Миколайчук М.М. Діагностика соціально&економічного розвитку території як елемент механізму державного управління: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. – О., 2004. – 20 с.
5. Нагорна І.В. Раціоналізація механізмів управління приміськими зонами великих міст: Авто.реф. дис. .... канд. наук з держ. упр. – О., 2005. – 20 с.
6. Чиркин В.Е. Современное государство. – М.: Междунар. отношения, 2001.
7. Липинський В. Універсалізм у хліборобській ідеології // В. Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. – Київ&Філадельфія: УПФ (Право), 1994.
8. Левакин И.В. Основы государственного единства современной России: проблемы теории //Право и политика. – 2002. – № 10.
9. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект Пресс,2002.
Опубліковано
2020-10-17