ЮРИДИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК НАУКА Й НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

  • В. В. Завальнюк
Ключові слова: юридична антропологія, наука

Анотація

Юридична антропологія – наука про людину як соціальну істоту в її правових проявах, вимірах, характеристиках. Вона вивчає правові форми громадського життя людей від прадавніх часів до наших днів .У предметну область даної юридичної дисципліни входять правові системи й, у цілому, весь комплекс правових явищ (всі правові форми в широкому змісті цього слова – правові норми, відносини, ідеї й подання, інститути, процедури, способи регуляції поводження, захисту порядку, дозволу конфліктів і
т.д.), які складаються в різних співтовариствах (первісних, традиційних, сучасних), у різних етносів (народів, націй), у різні епохи і в різних регіонах світу. У полі дослідницької уваги й інтересу цієї юридичної науки й навчальної дисципліни, таким чином, перебуває все правове різноманіття й багатство людства (і складових його етнічних груп, народів, націй) у його становленні й розвитку, у його реальному соціально-історичному бутті.

Посилання

1. Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов / Перевод с франц. Ответственный редактор – академик РАН, доктор юридических наук, профессор В. С. Нерсесянц. – М.: НОРМА,2000.
2. Ковлер А. И. Антропология права: Ученик для вузов. – М., 2002.
3. Філософія права: Навч. посіб. / О.О. Бандура, С.А. Бублик, М.Л. Заінчковський та ін.; За заг.ред. М.В. Костецького, Б.Ф. Чміля. – К., 2000.
Опубліковано
2020-10-17