ЗАХІДНА ТРАДИЦІЯ ПРАВА: ДО ПРОБЛЕМИ ЛЕГІТИМНОСТІ

  • В. В. Дудченко
Ключові слова: легітимність, традиція права

Анотація

Порівняльно-правові дослідження сьогодні, в умовах глобального світового розвитку, набувають досить значного поширення. І це цілком виправдано, оскільки саме вони мають за мету виявлення тенденцій розвитку правових систем як минулого, так і сучасності, а також удосконалення національного законодавства. Досить важливим у зв’язку з цим є звернення до тих проблем, які начебто перебували «у затінку». Однією з них є легітимація західного права

Посилання

1. Берман Г.Дж. Западная традиция права. – М.: Изд&во МГУ, 1998.
2. Там само.
3. Вебер М. Избр. произв.: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990.
4. Там само.
5. Радбрух Г. Введение в науку права. – М., 1915.
6. Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии права и государства. – М.: Гнозис, 1994.
7. Там само.
8. Там само.
9. Там само.
10. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность: Московские лекции и интервью: Пер. снем. – М., 1995.
11. Там само.
12. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги: В 2 т.: Пер. с англ. – М.: Феникс, 1992. – Т. 1.
13. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги: В 2 т.: Пер. с англ. – М.: Феникс, 1992. – Т. 2.
14. Pahmitt C. Verfassungs Cehse. – Munchen und Leipzig, 1928.
15. Там само.
16. Там само.
17. Там само.
18. Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т. 3. Европа, Америка: XVII–XX вв. – М.: Мысль,1999.
19. Там само.
20. Там само.
Опубліковано
2020-10-17