ПРО АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

  • Ю. М. Оборотов
Ключові слова: теорія держави

Анотація

Становлення теоретичних досліджень держави губиться у століттях. Разом із тим можна зв’язувати цей процес із виходом у світ в Лондоні в 1651 р. англійською мовою й в 1668 р. в Амстердамі латиною книги Томаса Гоббса (1588–1679) «Левіафан, або Матерія, форма і влада держави церковної та цивільної»,яка визначила, що благо народу – вищий закон держави.

Посилання

1. Еллинек Г. Загальне вчення про державу. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 752 с.
2. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. Історія вчень про державу й право. – Х.: Одіссей, 2007. –376 с.
3. Чиркин В.Е. Державознавство. – М.: Юристъ, 2000. – 384 с.
4. Тихомиров Ю.А. Державно&правова інтеграція // Право й політика. – 2002. – № 6. – С. 47&51.
5. Соловйов А.І. Коливательно&маятничний механізм прийняття державних рішень: до обґрунтування когнітивної моделі (I) // Поліс. – 2005. – № 5. – С. 10&21.
6. Соловйов А.І. Коливательно&маятничний механізм прийняття державних рішень: до обґрунтування когнітивної моделі (II) // Поліс. – 2005. – № 6. – С. 31&40.
Опубліковано
2020-10-16