ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК МІРИЛО ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИ І СУСПІЛЬСТВА

  • А. І. Паньков
Ключові слова: політична свідомість, державна свідомість

Анотація

Україна опинилася у вельми складних умовах існування держави і суспільства. За роки так званої перебудови і незалежності ми не тільки втратили радянську систему цінностей, але, на жаль, поки що не набули і не виробили нову. Вчені аналітики нервують і висловлюють непоодинокі негативні оцінки щодо ідейного голоду, який особливо гострий і сумний тому, що існує багато
різноманітних міркувань і сумарна могутність інформаційного потоку перевищує здатність будь-якого індивідуума переосмислити одержуване. У цьому певною мірою – корінь загальних наших бід, проблем, труднощів

Посилання

1. Бухтеев Н. Гуманистический потенциал политических инноваций: [Политическое сознание]// Гуманіст. вісник Запорізької держ. інж. академії. – 2001. – Вип. 5. – С. 75&83.
2. День. – 1999. – 19 черв.
3. Воловик В. Философия политического сознания. – Запорожье: Просвіта, 2006.
4. Краткий политический словарь. – 6&е изд., доп. – М.: Политиздат, 1989.
5. Конфуций. Лунь Юй // Древнекитайская философия: Собр. текстов: В 2 т. Т. 1. – М.: Мысль,1972.
6. Михальченко Н. Марксистская политическая идеология. – К.: Наук. думка, 1991.
7. Основи політичної науки / Б. Кухта, Л. Клеманська, А. Романюк та ін. – Л., 1998.
8. Панарин А. Политология: Учебник. – М.: Проспект, 1997. – С. 11&41; Основи політичної науки / За ред. Б. Кухти. – Л., 1998. – С. 45&54; Общая прикладная политология. – М., 1997;Соловьев А. Политология. Политическая теория. Политические технологии. – М., 2000.
9. Поливаева Н. Тип общества и политическое сознание // Вестник МГУ. – 2002. – № 2. –(Сер. 18: Социология и политология).
10. Политическое сознание и его роль в перестройке и обновлении общественных отношений:(Итоги повторного социологического исследования). – М.: АОН при ЦК КПСС, 1990.
11. Руденко Ю. Політична свідомість: визначення та актуальність в контексті розвитку вітчизняної політичної науки // Людина і політика. – 2001. – № 4. – С. 107&114.
12. Сергиенко П. Массовое политическое сознание: Проблемы формирования и развития. – К.,1991.
13. Уледов А. Структура общественного сознания (теоретико&социологическое исследование). –М.: Мысль, 1968.
Опубліковано
2020-10-16