СКЛАДОВІ ДОЛІ

  • О. І. Некрасов

Анотація

Роздуми про долю завжди свідчили про незадоволеність людини своїм існуванням. В іншому разі дане поняття є зайвим. Поняття долі зазвичай асоціюється з негативними явищами, хоча доля складається і з позитивних явищ.З питань долі стикалися погляди представників фаталізму, з одного боку, і волюнтаризму з прилягаючим до нього суб’єктивізмом – з іншого. Суть фаталізму
полягає у ствердженні неминучості наступу будь&яких явищ, серед яких і явища людського життя, перед якими свідомість і воля людини безсилі. «Від долі ніде не дінешся» – такий девіз фаталізму. Він не прирікає людину на пасивність, як заведено думати, а також деякою мірою стимулює її активність:якщо від долі ніде не дінешся, то можна не боятися йти через вогонь та воду,
ризикувати в будь&якій діяльності. Внесок фаталізму зробило багато філософів різних історичних епох. Досягненням даної течії філософської думки є визнання об’єктивної детермінації будь&якого явища іншими явищами. А недолік полягає в приниженні свідомості й волі людини в процесі детермінації

Посилання

1. Пахомов Б.Я. Необхідність і випадковість, можливість і дійсність в причинних зв’язках //Сучасний детермінізм. Закони природи. – М.: Думка, 1973. – С. 168.
Опубліковано
2020-10-16