ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЛЕГІТИМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

  • Н Б. Капустіна
Ключові слова: легітимація, політична влада

Анотація

Теорія легітимації виникла внаслідок вивчення західних демократій. Найбільший потенціал легітимності властивий демократії. Демократична влада через її відкритість, підконтрольність і мінливість виробляє в собі здатність до самоконтролю, підтримки правопорядку і загальноприйнятої моралі, завдяки чому вона формує схильність до стриманості, толерантності, до пошуку компромісів.Але легітимність особливо важлива для систем, здійснюючих перехід від тоталітарних і авторитарних до демократичних.

Посилання

1. Доган М. Легитимность режимов и кризис доверия // Социс. – 1994. – № 4. – С. 147&155.
2. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. – К.: СНІД, 1996.
3. Філософія права: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2005.
4. Современная западная философия: Словарь / Сост.: В.С. Малахов, В.П. Филатов. – М.: ТОН Остожье, 2000.
Опубліковано
2020-10-16