СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ ПРАВА

  • О. Е. Никитченко
Ключові слова: секулярізація

Анотація

Вперше на пострадянському просторі проблема секуляризації більш-менш докладно була висвітлена в одному з підручників з релігієзнавства, що підготувала група ростовських вчених . З посиланням на праці 70–80 років минулого століття (Х. Кокса, П. Бергера, Б. Уілсона) вони дійшли висновку, що капіталістична раціоналізація не лише постійно відтворює секуляризаційні потенції, але й містить тенденцію самозростання на різних рівнях суспільного розвитку, а тому будь-яка спроба традиціоналістської реставрації створює погрозу розмиву раціональних засад індустріального суспільства.Доречною є також думка вищезгаданих авторів, «що у всякому разі глобальна тенденція сучасності веде до емансипації держави від релігійних інститутів...держава як апарат примусу не виступає від імені релігійних інституцій, що домінували раніше»

Посилання

1. Самыгин С.И, Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: Социология и психология религии. – Ростов&на&Дону: Феникс, 1996.
2. Там само.
3. Там само.
4. Єленський В. Двадцять чотири Європи: теорія секуляризації і релігія на Заході старого континенту // Людина і світ. – 2003. – № 11.
5. Там само.
6. Там само.
7. Религиоведение: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2006.
8. Там само.
9. Там само.
10. Див., напр.: Религиоведение: Учеб. пособие / Под ред. проф. П.К. Лобазова. – Х.: Одиссей,
2004.
11. Мартинюк Е.І., Никитченко О.Е. Релігійні організації у політичному у виборах президента України 2004 року // Практика виборчого процесу в Україні та проблеми його правового регулювання: Зб. тез та доп. Всеукр. наук.&практ. конф., м. Одеса, 18&19 листопада 2005 р. – О.:Юрид. літ., 2005.
12. Леонтьев К. Указ об отставке Кабмина готовили на Страстную пятницу // «2000». – 2007. –№ 15.
13. Щёткина Е. Толерантность: прокрустово ложе или свобода? // Зеркало недели. – 2007. –№ 14.
16. Там само.
17. Там само.
Опубліковано
2020-10-15