СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ ЯК ПІДСТАВА ЗМІСТОВНОГО ТРАКТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ПРАВА

  • О. А. Івакін
Ключові слова: природне право

Анотація

Природне право – це право людини стати, бути і залишатися людиною. Це –її право відповідати своїй богоподібній сутності. І відповідно, позитивне право своїм ідеальним призначенням повинне мати завдання всіляко сприяти підтримці і здійсненню прагнення людей до нескінченної реалізації в собі цієї сутності.Саме в цьому полягає лейтмотив даної статті. Загальний же її зміст спрямований на логічний аналіз цієї вихідної тези, включених в неї категорій, а також основних її теоретичних і практичних висновків.

Посилання

1. Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. – СПб., 1994. –С. 95.
2. Михайлов Ф.Т. Избранное. – М., 2001. – С. 108.
3. Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – СПб., 1997. – С. 225.
4. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 3. – С. 3.
5. Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. – СПб., 2000.
6. Ортега&и&Гассет Х. Восстание масс // Ортега&и&Гассет Х. Избр. тр. – М., 2000. – С. 51.
7. Мамардашвили М. Лекции по античной философии. – М., 2002.
Опубліковано
2020-10-15