ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ЯК НАУКИ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  • В. В. Завальнюк
Ключові слова: юридична антропологія

Анотація

На початку XXI століття сучасна теорія держави і права переживає етапний момент свого розвитку. Йде інтенсивне осмислення накопиченого теоретичного багажу, формуються нові ідеї і погляди, відбувається поворот науки у бік різних областей людської діяльності. В цьому контексті задача всебічного аналізу і рефлексії результатів розвитку вітчизняної науки права стає все більш
актуальною. Світова цивілізація вступила в третє тисячоліття, і це висуває не тільки суто раціональні критерії змісту наукових результатів, але і особливі,раніше нові методи, морально-етичні і гуманістичні критерії оцінки пройденого шляху

Посилання

1. Кутафин О.Е. Выступление на научн.практ. конф. «Место теории государства и права, философии права и истории политических учений в системе высшего юридического образования // Государство и право. – 2000. – № 12.
2. Карбонье Ж. Юридическая социология. – М., 1986; Рулон Н. Юридическая антропология. –М., 1999.
3. Рулан Н. Юридическая антропология. – М., 1999.
4. Венгеров А.Б. Значение археологии и этнографии для юридической науки// Сов. государство и право. – 1983. – № 3
5. Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной философии. – М.,1988.
6. Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной философии. – М.,1988.
7. Куббелъ Л.Е., Першиц Л.Н. Этнография и науки о государстве и праве // Вести. АН СССР. –1984. – № 10.
Опубліковано
2020-10-15