ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

  • О. С Продаєвич

Анотація

Виходячи з принципу професіоналізму і компетентності державної служби,державні службовці зобов’язані постійно підвищувати свою професійну кваліфікацію (стаття 10 Закону «Про державну службу»  ). В свою чергу держава створює державним службовцям умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (стаття 29 Закону).

Посилання

1. Відомості Верховної ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Державна служба в Україні: підручник. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 250.
3. Урядовий кур’єр. – 2000. – 19 квітн.
4. //hppt://zakon1.rada.gov.ua
Опубліковано
2020-10-15