ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  • О. В. Клим

Анотація

Сьогодення української держави означено існуванням такого явища, як підприємництво, бурхливий розвиток якого, зумовлює не тільки можливість практичного здійснення певної діяльності з метою отримання прибутку, але і активність дослідників різних галузей юридичної науки та правотворців по теоретичному обґрунтуванню та нормативному закріпленню правового статусу
даного явища.Особливого значення з огляду на це, набувають дослідження різних аспектів взаємовідносин держави та суб’єктів підприємництва, які на сучасному етапі розглядаються крізь призму основоположних принципів правової держави та громадянського суспільства і повинні ґрунтуватись на засадах рівності та взаємної відповідальності

Посилання

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.: Том 1. Загальна части на / Ред. кол. В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2004. – С.64 -66.
2. Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – М: Юрист, 1994. –С.106.
3. В.Б. Авер’янов Реформування українського адміністративного права: необхідність оновлення науково-теоретичних засад // Матеріали IV Національної науково-теоретичної конференції«Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування». – Ч. 1. –2005 р
Опубліковано
2020-10-15