ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • В. В. Ільков
Ключові слова: інвестиційна діяльність

Анотація

Здійснення соціально-економічних перетворень та подальше утвердження України як держави з ринковою економікою залежать від реалізації ефективної інвестиційної політики у сферах особистих майнових, немайнових та організаційних правовідносин.
Вирішення проблемних питань такої політики можливе через залучення іноземних інвестицій в Україну на умовах взаємовигідної співпраці у вільних економічних зонах (далі – ВЕЗ).

Посилання

1. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юрид. література, 2003. – 896 с.
2. Губський Б. Проблеми міжнародного інвестування в Україні // Економіка України. – 1998. –№ 1. – С. 5156.
3. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області»від 24 грудня 1998р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – 19 січня. – С. 56.
4. Закон України «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття» від 22 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – №23. – Ст. 111.
5. Красавчиков О.А. Организационные гражданскоправовые отношения // Советское государство и право. – 1966. – № 10. – С. 5057.
6. Шпигельман Д. Зоны «портофранко» Одесского региона // Одесские деловые новости. –1996. – № 35. – С. 2021.
Опубліковано
2020-10-15