ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

  • М. А. Бояринцева
Ключові слова: адміністративні суди

Анотація

Сьогодні в Україні запроваджено адміністративну юстицію. Сучасний стан правового регулювання суспільних відносин у сфері судового захисту прав людини і громадянина у сфері виконавчої влади визначається Конституцією України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України та Кодексом адміністративного судочинства України, які встановлюють права громадян на судове оскарження. З 1 червня 2002 р. набрав чинності новий закон України «Про судоустрій України» , який передбачив утворення спеціалізованих судів, а саме адміністративного суду. Після прийняття Конституції України в нашій державі виникли реальні передумови для створення системи адміністративних судів. Згідно із статтею 124 Конституції правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі

Посилання

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (далі – ВВРУ). – 1996. – № 30. –Ст. 141.
2. Про судоустрій: Закон України № 3018*ІІІ від 7.02.2002 р. // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 1.
3. Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду: Закон України від 1.12.1994 р. //ВВРУ. – 1995. – № 1. – Ст. 1.
4. Концепція адміністративної реформи в Україні // Адміністративна реформа в Україні. Документи і матеріали: Укр. правовий часопис. – К., 1999. – Вип. 4.– 62 с.
5. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – С. 270*302.
6. Європейський суд з прав людини: організація, процедура, правила звернення / Міністерство юстиції України. – К., 2000. – 16 с.
7. Международные акты о правах человека: Сб. док. – М.: Норма*Инфра, 2000. – 784 с.
8. Адміністративна реформа для людини / За заг. ред. І. Коліушка. – К., 2001. – С. 57.
9. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України // Центр політико*правових реформ / Відп. ред. І.Б. Коліушко; Авт.упоряд.В.П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 495 с.
10. Кривенко В. Доповідь на зустрічі Голови Верховного Суду України В.В. Онопенка, його заступника А.Г. Яреми, голів судових палат цього суду та їхніх заступників із головами вищих
спеціалізованих і апеляційних судів, яка відбулась у найвищому судовому органі судів загальної юрисдикції 12 жовтня 2006 р. // Інформаційний сервер Верховного Суду Україниwww.scourt.gov.ua.
11. Онопенко В. Справедливість у державі може забезпечити лише справедливий суд // ГолосУкраїни. – 2007. – № 0603.
12. Стефанюк В.С. Проблеми конституційного й адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції, законів та інших нормативно-правових актів // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 1(29). – С. 54*56.
Опубліковано
2020-10-15