ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ

  • М. Д. Василенко
Ключові слова: іноваційна діяльність, адміністративно-правові категорії

Анотація

Аналіз проблем із стратегічного розвитку держави змушує шукати шляхи інноваційного розвитку, адже конкурентноспроможне виробництво можливе тільки на інноваційній основі. Однак воно потребує державної підтримки і відповідного адміністративного втручання, де законодавчий компонент є досить важливим чинником, що базується багато в чому на адміністративномуправі й потребує з’ясування та уточнення основних понять саме з його позицій.Адміністративне право має свої категорії, які можна виокремити, загальні,фундаментальні поняття, що відображають найбільш істотні, закономірні зв’язки й відносини реальної дійсності та пізнання в суспільному управлінні.Їх специфіка полягає в тому, що вони розкривають різні сторони процесу
здійснення влади у суспільстві, зокрема в його соціально*економічному та правовому розвитку, до яких належить інноваційний суспільний прояв

Посилання

1. Василенко М.Д. Інноваційний шлях розвитку для України не тільки можливий, а й перспективний // Трибуна. – 2002. – № 9/10. – С. 19*21.
2. Василенко М.Д. Деякі проблеми менеджменту в контексті інноваційної моделі розвитку України // Політичний менеджмент. – 2003. – № 1. – С. 59*67.
3. Господарський Кодекс України.
4. Василенко М.Д. Визначення інновацій та інноваційної діяльності в стратегії освіти України// Проблеми освіти: Наук.*метод. зб. – К.: Наук.*метод. центр вищої освіти МОНУ, 2003. –Вип. 31. – С. 3*11.
5. Современные инновационные структуры и коммерциализация науки / А.А. Мазур, Г.С. Маринский, И.Б. Гагауз и др.: Под ред. А. Мазура. – Х.: Ин*т монокристаллов, 2000. – 256 с.
6. Про інноваційну діяльність: Закон України № 40*IV від 4.07.2002 р. // Відомості ВерховноїРади. – 2002. – № 36. – Ст. 266.
7. Василенко М.Д., Василенко С.Д. Інноваційна культура як умова інноваційного розвитку країни // Мова і культура: Наук. щорічжурн.– 2003. – Т. 2, вип. 4, ч. 1. – С. 142*149.
8. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків та інших законівУкраїни: Закон України № 991*XIV від 16.07.1999 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. –№ 40. – Ст. 383.
9. Про внесення змін до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» та інших законів України: Закон України № 3333*IV від 12.01.2006 р.// Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 22. – Ст. 182.
Опубліковано
2020-10-15